Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Järvabadet

  • Järvabadet är ett kommunalt utomhusbad beläget vid Eggeby gård på Järvafältet i stadsdelen Tensta i norra Stockholm. Badet invigdes den 12 juni 2020 och har sedan dess blivit en populär samlingspunkt för boende runt Järvafältet.
  • Byggherre för Järvabadet var Stockholms stads fastighetskontor på uppdrag av Stockholms stads idrottsförvaltning. Byggnaderna ritades av AIX Arkitekter, med Anne Lagerheim som ledande arkitekt. Landskapsarkitekturen skapades av LAND Arkitektur. Entreprenör var COBAB i en utförandeentreprenad.
  • Badet förfogar över tre bassänger: En 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskdamm. Badets byggnader har en yta av 2 000 m² och anläggningens totala yta är 10 500 m².
  • Järvabadet är inte bara en plats för simning, utan även en mötesplats för alla. Det har lagts stor vikt vid att skapa en inkluderande anläggning som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning. Dessutom har anläggningen utformats för att naturligt passa in i det omgivande landskapet på Järvafältet, ett kulturreservat.
  • Idag drivs Järvabadet av Stockholms stad och erbjuder förutom bad även generösa gräsytor, terrasser, sittmurar och grillplatser. Dessutom har det gjorts en satsning på simskola för barn, vilket är en del av anläggningens mål att öka simkunnigheten i Järvaområdet.