Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Hagaskolan i Vallentuna

  • Hagaskolan i Vallentuna är en modern och kreativ skolbyggnad som invigdes till höstterminen 2019. Skolan är en F-9 skola med plats för cirka 800 elever och en förskola för 80 barn.
  • Byggherren för Hagaskolan var Vallentuna kommun, med en totalentreprenör för projektet som var JM Entreprenad. Arkitekturen för skolan skapades av Cedervalls Arkitekter.
  • Skolan har en bruttoarea på cirka 13 900 m² och har även en fullstor idrottshall och ett komplett tillagningskök.
  • En intressant aspekt av Hagaskolan är dess arkitektoniska utformning och hur den harmoniserar med den omgivande skogen. Skolan har ett stort “torg” på entréplanet som fungerar som en naturlig samlingsplats för elever och lärare. Torget omges av fyra byggnader, varav tre av dem innefattar hemvister för elever i två våningar och den fjärde är kök och matsal placerat på plan ett och speciallokaler på plan två.