Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

St Görans sjukhus operationssalar

  • S:t Görans sjukhus, beläget på Kungsholmen i Stockholm, är ett av Sveriges äldsta sjukhus och har genomgått en omfattande om- och nybyggnation mellan åren 2016 och 2023. Som en del av Getinge-teamet, var jag delaktig i att bygga själva operationssalarna som biträdande projektledare på totalentreprenad åt Skanska.
  • Projektet genomfördes av Locum, som var byggherre, i samarbete med flera kunniga byggentreprenörer[1]. Getinge, företaget jag arbetade för som konsult, är kända för sina högkvalitativa lösningar för operationssalar, baserade på årtionden av praktisk erfarenhet och djup förståelse för operationsmiljöer.
  • Operationssalarna byggdes i nära anslutning till den nya sterilcentralen och totalt berördes cirka 1 000 kvadratmeter av ombyggnaden. Detta var en del av sjukhusets stora satsning på att förbättra och modernisera sina faciliteter för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till sina patienter.