Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Enköpings Badhus

  • Pepparrotsbadet är en toppmodern badanläggning belägen i centrala Enköping, Sverige. Anläggningen invigdes den 22 mars 2021 och har sedan dess blivit en populär destination för både lokalbefolkningen och besökare.
  • Byggherren för Pepparrotsbadet var Enköpings kommun, medan byggföretaget Cobab ansvarade för själva byggnationen.
  • Arkitekturen för badhuset skapades av We Group, som har designat en välkomnande och öppen byggnad med rundade former och strategiskt placerade öppningar.
  • Pepparrotsbadet sträcker sig över en bruttoarea på 9 300 kvadratmeter, inom denna yta finns det en familjebad, en 25 meter lång simbassäng, en relaxavdelning, en cafeteria och ett gym.
  • Dessutom finns det konstverk inom anläggningen, inklusive “Rainbow Symphony” av Josefine Lyche och “Ångpuffar” av Mårten Medbo, vilka bidrar till att skapa en välkomnande miljö för besökare och personal.
  • När det gäller driften av Pepparrotsbadet idag, är det en energieffektiv anläggning som drivs av energi från solceller och solfångare. Dessutom återvinns duschvattnet och vattnet i bassängerna värms upp med hjälp av det koldioxidsystem som finns installerat i ishallarna bredvid.