Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Kv Storkvarnen 5

  • Kvarteret Storkvarnen 5 i Rinkeby totalrenoverades  2014-2015 av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder. Entreprenör var byggföretaget Åke Sundvall.
  • Husen har genomgått omfattande renoveringar och ombyggnader. Man rev ut allt tills det var “stomrent” och bland annat har badrum och kök renoverats och fasaden har bytts. Även gårdarna byggdes om i denna totalrenovering.
  • Byggnaderna i kvarteret har gul klassificering vilket innebär visst kulturhistoriskt värde. De är representativa för miljonprogrammets arkitektur.