Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Kv Drakenberg

  • Drakenberg är ett bostadskvarter på Södermalm i Stockholm som byggdes under miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Kvarteret består av nio huskroppar och ligger strax söder om Hornsgatan vid Tantolunden.
  • Drakenberg var en del av det stora stadsplaneprogrammet Söder 67 som antogs 1967. Kvarteret blev en av de få delar av programmet som faktiskt genomfördes i sin helhet. Det ingick i miljonprogrammet, en stor satsning på bostadsbyggande i Sverige under 1960- och 1970-talet.
  • Under 2010-talet genomfördes en omfattande renovering av alla 238 lägenheter, 18 lokaler och alla allmänna utrymmen. Även garaget på 15 000kvm under gårdarna rustades upp. Renoveringen utfördes av Byggmästargruppen på uppdrag av Svenska Bostäder