Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Christopher Fischel

Installationssamordnare

Installationsledare

Inspiratör AI i Byggbranschen

Projekteringsledare Installation

Bålsta simhall

  • Bålsta simhall är ett spännande projekt som för närvarande är under uppbyggnad i Håbo kommun. Simhallen byggs av COBAB som tidigare har byggt Pepparotsbadet i Enköping.
  • Byggnationen startade i maj 2022 och beräknas vara klar till sommaren 2024.
  • Arkitekturen för den nya simhallen har utformats av a och d arkitektkontor 
  • Den nya simhallen kommer att vara betydligt större än den befintliga, med en total yta på cirka 4400 kvadratmeter, detta är en betydande ökning jämfört med den befintliga simhallen, som är cirka 1335 kvadratmete